Wednesday, 08 December 2021

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

نام و نام خانوادگی : علی اکبر صارمی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : روانشناسی

مرتبه علمی : استادیار

Dr Saremi Ali Akbar  

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روانشناسي باليني- دانشگاه فردوسي مشهد

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد روانشناسي باليني- دانشگاه فردوسي مشهد

> عنوان پایان نامه : " "

دانشجوي دكتري علوم اعصاب شناختی-پژوهشکده علوم اعصاب شناختی، تهران

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علايق تدريس}

علایق تدریس

- کلیاتی در مورد درمان های فیزیکی و دارویی در اختلالات روانی

- مصاحبه تشخیصی

- نظریه های روان درمانی

- رفتار درمانی شناختی

- کاربرد روش های روان درمانی (کارآموزی فردی)

- روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

{tab=سوابق و علايق پژوهشي}

علايق پژوهشي

1. Clinical Psychology

2. Clinical Neuropsychology

3. Neuroimaging :

     -  Quantitative Electroencephalography(QEEG)

     -  Event – Related Potentials (ERP)

4. Psychoneurotherapy & Nerurofeedback & Biofeedback

5. Cognitive Neuroscience

مقالات

- رجبی، محمد ، صارمی ، علی اکبر و بياضي ، محمدحسين. ( 1391) . ارتباط بين الگوهاي مقابله

ديني با سلامت رواني وشادكامي . فصلنامه روانشناسي تحولي : روان شناسان ايراني-  سال

هشتم، شماره 32 ، تابستان.

- صارمی، علی اکبر، اکبری مطلق، مریم ،درکه، محسن (1391). تاثیر موسیقی درمانی غیر فعال در

کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتلا به دمانس، آلزایمر. سومین کنگره سراسری هنر درمانی در

ایران، تهران.

- صارمی، علی اکبر(1391).یافته های QEEG در اختلال افسردگی. انجمن روان پزشکان ایران- شاخه

خراسان. مشهد

- ترابي نامي، محمد، صارمي، علي اكبر، چگيني، حميدرضا ، باقرزاده ، ياسمن، ومددي،

گويا،(1390).  روياديدن حين   خواب : نوعي شبيه سازي شناختي از بيداري . فصلنامه علمی،

ترویجی و تحلیلی روانشناسی رویش روانشناسی، سال اول، شماره 1، زمستان.

 

- صارمی،علی اکبر(1389) .ویژگی های عصبی- رفتاری اختلال افسردگی عمده . همایش کشوری

علوم اعصاب. گرگان

- بیاضی، محمد حسین، صارمی، علی اکبر (1388). بررسی رابطه بین الگوهای رفتاری، سخت

کوشی و استرس در  بیماران کرونری قلبی . همایش سلامت روان سازمان ملی سلامت روان.

هندوستان ، بنگلور.

- صارمی، علی اکبر، بیاضی، محمد حسین(1386).نقش دین در سلامت روانی. همایش سازمان

بهداشت روانی .تهران

- صارمی، علی اکبر، امیدوار،احمد(1382). مدل شناختی ، رفتاری اعتیاد به اینترنت. چهارمين همايش

ملي، سازماندهي خدمات روان‎شناسي و مشاورهسازمان ملي جوانان.

 

- ملکی، مسعود، جاویدی، زری،کیافر،بیتا، سعادتیان، وحید و صارمی، علی اکبر.(1384).افسردگی

دربیماران مبتلابه ویتیلیگو،   فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، بهار وتابستان ،

شماره 26-25،صفحه 11.

 

- صارمی، علی اکبر(1380 ). نقش حمايت‌هاي رواني ـ اجتماعي وسلامت رواني. سمینار بهداشت

روانی ، دانشگاه علوم  پزشکی , تالار ابن سینا ، مشهد.

 

- Saremi,A.A.,Dadvand.T.,Honari.B.(2013). QEEG and MCMI-III profiles of adults reporting  childhood sexual abuse: A Clinical Neuroscience perspective. The 4th National Congress of High Risk Behaviors.29-31 Oct, Zahedan.Iran.

 

- Saremi.A.A, Dadvand.T.(2012).Religion And Neuroscience In Obsessive - Compulsive Disorder  A Neurotheology Perspective.Quran & Medical Sceinces Congress.27-28 Dec, Mashhad.Iran

 

- Saremi.A.A. (2012).Does Cognitive Behavioral Therapy Change the Brain? A Systematic Review of Neuroimaging in Obsessive – Compulsive Disorder.,  The First Razavi International Anxiety Congress ,Mashhad, Iran, Razavi Hospital . 8-10 Oct.

 

- Torabi Nami.M ,Saremi. A.A, Chegini .H.R., Bagherzadeh .Y, Madadi G. (2012).Dreaming While Asleep; A Cognitive Simulationof Wakefulness -The Neuroscience Perspective.21Congerss of the European sleep research society, paris, France, 4-8 September.

 طرحهاي پژوهشي

- بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و روانی دختران پس از فراغت از تحصیل، مركز پژوهش هاي

جوانان آستان  قدس رضوي،1385،(همکار اصلی).

- بررسی‌ ساختار روابط والدین و فرزندان و تأثیر آن بر احساس انزوای اجتماعی‌ در بین ‌فرزندان ،مركز

  پژوهش هاي جوانان آستان قدس رضوي، 1385 (همکار اصلی).

- ارتباط بين جهت‎گيري ديني و مقابله ديني با وضعيت سلامت رواني و شادكامي دانشجويان

واحدهاي  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 9، دانشگاه آزاد اسلامي ـ تربت جام،  1385 (همکار اصلی).

- بررسی اثربخشی مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی آستان قدس رضوی، مركز پژوهش هاي

جوانان آستان قدس رضوي،1385 (مجری طرح).

- بررسي ميزان هيجان خواهي و برون ريزي آن در نوجوانان و جوانان مشهد، مركز پژوهشهاي جوانان

 آستان قدس رضوي،  1384  (مجری طرح).

- بررسي‎شيوع و علل اختلال سلوك و بي‎اعتنايي ‎مقابله‎اي‎ در دانش‎آموزان 12 ـ7 ساله ‎استان‎

خراسان، شوراي  تحقيقات استان خراسان،1383، (مجری طرح).

- بررسي عوامل فشارزاي رواني، اجتماعي در بين جوانان شهر مشهد و راه‎هاي مقابله با آن ،مركز

پژوهشهاي جوانان آستان قدس رضوي،1383، (مجری طرح).

- بررسي سلسله مراتب ارزشهاي دانش‌آموزان دختر و پسر استان خراسان و رابطة آنها با گروه مرجع،

شوراي تحقيقات استان خراسان،1382 ، (مجری طرح).

- شناسايي و تحليل نيازهاي، آسيب‌ها‌ي رفتاري و روش‌ها‌ي درمان آن در دانش آموزان دختر

مقطع متوسطه شهر مشهد، مركز پژوهشهاي جوانان آستان قدس رضوي1382 (همکار اصلی) .

- بررسي ميزان و نوع استفاده جوانان از رايانه واينترنت و آثار رواني و اجتماعي آن، مركز پژوهشهاي

جوانان آستان قدس رضوي، 1382-1381، (مجری طرح).

- بررسي نقش عوامل اجتماعي، خانوادگي دوستان،مدرسه و نگرش فردي‎و شخصيت درگرايش به ‎

سوءمصرف ‎مواددر دانش‌آموزان ‎پسر دبيرستاني‎خراسان، دفتر پيشگيري از سوء مصرف مواد،

ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1381، (مجری طرح).

- فرسودگي شغلي، خشنودي شغلي، ‌تعهد سازماني، دلبستگي شغلي و سلامت‎رواني در كاركنان

 هيئت ، علمي دانشگاه‎ آزاد منطقه9 ‎خراسان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، 1380-1381

(مجری طرح).

- بررسي فرسودگي شغلي و راهبردهاي مقابله با آن در مربيان پرورشي استان خراسان، پژوهشكده

تعليم و تربيت، 1380 (همکار اصلی)

- تأثير احساس موفقيت وشكست بر عزت نفس دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستاني تربت جام،

دانشگاه آزاداسلامي ،تربت جام، 1379-1380 ، (مجری طرح).

- طرح مصون‌سازي روان‌شناختي دانش‌آموزان ازگرايش به سوء مصرف مواد مخدر، معاونت پرورشي

آموزش وپرورش، 1378، (مجری طرح).

كتب منتشرشده

- رابرت بی، گراهام، روان‌شناسي فيزيولوژيك، صارمی، علی اکبر، رجایی، علیرضا، ترجمه، مشهد ـ

انتشارات آستان‌قدس رضوی، (چاپ اول1380، چاپ دوم 1383، چاپ سوم 1385 ).

- صارمی علی اکبر، امیدوار، احمد، (1381) ، اعتياد به اينترنت، مشهد ـ  انتشارات تمرين


 كارگاهها يا دوره هايي كه برگزار نموده ايد .

- کارگاه آموزشی درمان شناختی، رفتاری(CBT) .مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پردیس.دی

وبهمن 1391، اردیبهشت ، خرداد ، مهر1392 .

- کارگاه آموزشی آزمون چند محوری بالینی میلون (MCMI-III). مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی

پردیس. بهمن و اسفند 1392 .

- کارگاه آموزشی آزمون چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا( MMPI-II). مرکز مشاوره و خدمات روان

شناختی پردیس.اسفند 1391  ،  اردیبهشت 1392 .

 

شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي 

1- Transcranial Direct Current Stimulation ( TDCS ).Tehran ,Iran.23-24 Sep, 2013

 2-Repetitive Traneranial Magnetic Stimulation (rtms). Profossor Noutruphe. Tehran ,Iran.2011.

 3- NeurofeedBack. Mashhad.Iran.Nov, 2011.

 4- Quantitative Electroencephalography (QEEG) .Mashhad. Iran. Dec ,2012.

 5-Event – Related Potentials ( E R P ). Mashhad.Iran. Sep,2012.

    {tab=مسئوليت هاي اجرايي}

 مدیر گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، 1388 - 1383

{tab=عضويت ها، مدارك و افتخارات}

{/tabs}

N-I

Non iranian.eng

Contact IAUTJ

Postal Address :

5 km to Torbat-e-Jam, Torbat-e-Jam to Mashhad Road

Khorasan Razavi, Islamic Republic of IRAN

P-Box : 9576174814

Tel :   (+98) 0528 - 2210222 (8 Lines)

Fax :   (+98) 0528 - 2210080