پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

بخشنامه ارزیابی چاپ و تشویق مقالات تمامی دانشجویان و اساتید Acrobat Reader  

 

بخشنامه های پیش دفاع و دفاع دکتری به همراه متمم های آن  جدید

   
دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 79534-10  1398/12/07  Acrobat Reader  
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند 1207-10-ص-99   1399/01/31  Acrobat Reader  
دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ - 16597-30  1399/04/29  Acrobat Reader  
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی 33022-30  1399/07/21  Acrobat Reader  
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری 33038-30  1399/07/21  Acrobat Reader  
دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی 48926-30  1399/10/06  Acrobat Reader  
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز - دفاع رساله های دکتری تخصصی 58072-30  1399/11/14  Acrobat Reader  
متمم درخصوص دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 932-10  1400/03/17  Acrobat Reader  
محصولات دانش بنیان و شرایط دفاع  15761  1400/03/31  Acrobat Reader