پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

" بسمه تعالی "

قابل توجه اساتید و دانشجویان ماقبل 99

به منظور دسترسی به پرتال شخصی خود در سامانه آموزشیار ، از طریق سایت دانشگاه بخش پرتال ها اقدام نمائید .

لینک راهنمای کد کاربری و رمز عبور اساتید     

لینک راهنمای کد کاربری و رمز عبور دانشجویان ماقبل 99