سه شنبه, 28 دی 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

 

لینک کانال های اطلاع رسانی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

 

https://sapp.ir/iautjrbt             ( پیام رسان سروش )

 

                                                https://t.me/iautj              ( پیام رسان تلگرام )