پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

حسین کشتمندی مسوول دفتر ریاست KeshtMandi 
مهدی عظیمی رئیس اداره حراست  azimi
سید محمد امیری کارشناس حراست Amiri 
 سید مجتبی لایق روابط عمومی  layegh
صیف ا... نیک اندیش کارشناس فناوری اطلاعات و آمار  nik andish
لیلا قائمی کارشناس امور حقوقی ghaemi 
فاطمه میرزایی کارشناس امور شاهد و ایثارگر  Mirzaei.jpg