سه شنبه, 28 دی 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

 

                                توجه : ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید .                                   

 برای ورود و شرکت در کلاس یا امتحان مجازی ( آنلاین ) اینجا کلیک کنید

                    

                                                                         راهنمای شرکت در جلسات مجازی ( دانشجویان )

                                                                             راهنمای شرکت در جلسات مجازی ( اساتید )
             

                              اساتید                                                                                                  دانشجویان

                            کد کاربری : کد ملی                                                                           کد کاربری : همان کد کاربری در آموزشیار

                            رمز عبور : کد ملی                                                                              رمز عبور : کد ملی