سه شنبه, 28 دی 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

" به نام خدا "

 

به منظور پذیرش و ثبت نام اولیه و همچنین انتخاب واحد روی لینک ورود به سامانه آموزشیار کلیک کنید

 

راهنمای جامع ثبت نام در سامانه آموزشیار

 ورود به سامانه آموزشیار

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

- اصل شناسنامه و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آن
- اصل کارت ملی و دو سری فتوکپی
- شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید
- اصل مدرک مقطع تحصیلی قبلی و دو برگ فتوکپی از آن
- اصل ریز نمرات تایید شده مقطع تحصیلی قبلی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
- مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برادران و دوسری فتوکپی از آن
- چک یا سفته جهت ضمانت ارائه اصل مدرک تحصیلی قبلی ( در صورت عدم ارائه اصل مدرک ) :

                                      کاردانی و کارشناسی به مبلغ 20 میلیون ریال 

                                      کارشناسی ارشد به مبلغ 40 میلیون ریال

                                      دکتری تخصصی به مبلغ 100 میلیون ریال

 

فرم های ثبت نام کاردانی پیوسته
فرم های ثبت نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
فرم های ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
فرم های ثبت نام کارشناسی ارشد 
فرم های ثبت نام دکتری