جمعه, 28 خرداد 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

كارشناس پژوهشي تحصيلات تكميلي: آقاي مهندس مهدي سادات

دفتر: ساختمان آموزشی شماره 1- طبقه سوم                  تلفن:    داخلي(206) 52510221-051


وظایف دفتر پژوهشي تحصيلات تكميلي

  • برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاعیه نهایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی و مدیریت بازرگانی و منابع طبیعی
  • ثبت فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اساتید