پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian
 

 راهنمای مراحل تصويب و دفاع پايان نامه :

 

مرحله 1 : تعيين استاد راهنما و عنوان پايان نامه                توضیحات

 

مرحله 2 : تدوين پايان نامه و درخواست دفاع                      توضیحات

 

مرحله 3 : دفاع و ثبت نمره پايان نامه                                توضیحات

 

 

 

 

 فرم 1      فرم 3       فرم 4

 

فرم 5      فرم 6       فرم 7

 

فرم 2      فرم 12     فرم 14

 

officeword 

 

 

فرم الف       فرم پیشنهاد

 

فرم 8    فرم 9     فرم ارزیابی

 

فرم ب    فرم 15   فرم اصلاحیه

 

Acrobat Reader 

روال کار پایان نامه کارشناسی ارشد officeword Acrobat Reader
راهنماي نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد officeword Acrobat Reader
راهنماي نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
officeword Acrobat Reader
راهنماي استعلام ايرانداك   Acrobat Reader
* مهم * تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (جهت درج در صفحات صحافي پايان نامه )
officeword Acrobat Reader
* جديد*تذكرات مهم براي مقالات مستخرج از پایان نامه officeword Acrobat Reader
طراحی برچسب سی دی پایان نامه win rar  
 
 
 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد  officeword Acrobat Reader 
     
  فرم پروپوزال دکتری
officeword  Acrobat Reader


   

 راهنمای سامانه پژوهشیار
   
  روند دفاع از پایان نامه مقاطع ارشد و دکتری در پژوهشیار      Acrobat Reader 
 راهنمای ثبت نام دانشجویان و اساتید در سامانه پژوهشیار    Acrobat Reader
 راهنمای درخواست استاد راهنما/مشاور و موضوع     Acrobat Reader 
 راهنمای ثبت و تكميل پروپوزال     Acrobat Reader 
     
 لیست و مشخصات مجلات حوزه روانشناسی بالینی و سلامت
   Acrobat Reader