پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

مسئول امور شهريه:

خانم معصومه جامي الاحمدي

تلفن 6 الي 52510222-051 داخلي 118 و 119

فكس         52510516-051


شرح وظایف امور شهريه:

 •  پاسخگوئی و رسیدگی به مشکلات مالی و شهریه دانشجویان بصورت مراجعات حضوری و یا تماس تلفنی
 • آماده سازی سیستم رایانه ای شهریه جهت ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر ترم تحصیلی
  • تنظیم جدول شهریه بر اساس آخرین بخشنامه سازمان
  • ثبت کمک شهریه سهم بنیاد شهید و امور ایثارگران برابر قرارداد فی مابین
  • ثبت کمک شهریه سهم سازمان بهزیستی برابر قرارداد فی مابین
  • ثبت تخفیفات شهریه برابر بخشنامه شامل تخفیفات ورزشی ، خانواده بیش از یک دانشجو ، رتبه علمی و ...
  • ثبت وام وزارت علوم طبق لیست ارسالی از صندوق رفاه دانشجوئی
 • بررسی پرونده مالی دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، اخراجی و انصرافی در حداقل زمان و ارسال پرونده به دوایر مربوطه
 • استرداد طلب دانشجویان بستانکار پس از تسویه حساب نهائی و دریافت شماره حساب بانکی جهت واریز وجه طلب
 • صدور گواهی اعلام شهریه برای دانشجویان متقاضی

شرح فعاليت هاي امور شهريه:

    1- شهريه دروس

     الف- پرداخت بصورت نقدي      : واريزبحساب اعلام شده واحد.

     ب - پرداخت بصورت تقسيطي : پرداخت چك در طول ترم توسط دانشجويان

     ج - پرداخت وام به دانشجويان :  از طريق سيستم صندوق رفاه  

                شامل وام شهريه – كمك هزينه تحصيلي – اجاره مسكن – ازدواج – بلند مدت

     د - تخصيص تخفيفات شهريه  :   تخفيف تحصيلي شاگرد ممتاز        

                                                  تخفيف قهرماني ورزشي

                                                  تخفيف مسابقات قرآن وعترت

                                                  ساير موارد

مسئول امور خوابگاه هاي دانشجويي:

آقاي عبدالله رنجبر

تلفن 6 الي 52510222-051 داخلي 115