سه شنبه, 28 دی 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

بسيج اساتيد

مسئول : آقاي دكتر محمد حسن حسن زاده

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه اول

بسيج دانشجويی

مسئول : آقاي عارف خاکی

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه دوم - ضلع شرقي ساختمان

كانون دانشجويی هلال احمر

مسئول : آقاي سجاد مودب

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه سوم