پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

مسئول نقل و انتقالات: مهندس مجیدرضا صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه از جمله کیفیت و ارتقای سطح علمی دانشجویان جهت رفع مشکل دانشجویان و خانواده های آنان و ارتقاء تسهیلات رفاهی آیین نامه نقل و انتقالات را تصویب نموده است که دانشجویان واجد شرایط بر اساس مواد آيين نامه نقل و انتقالات  (به پيوست يك مراجعه فرماييد) مي توانند تقاضای انتقال موقت (یک ترم یا دو ترم) و یا انتقال دائم خود رادر زمان معین (بر اساس جدول پيوست دو ) نسبت به ثبت درخواست خود و اسكن مدارك  در سايت نقل و انتقالات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي اقدام نموده  تا در کمیسیون نقل و انتقالات بررسی گرددو پس از طي مراحل قانوني اقدام لازم صورت گيرد. پاسخ درخواست در زمان مشخص شده در جدول زمانبندي اعلام  مي گردد.

 

<<<<دانلود بخشنامه و فرم هاي مورد نياز نقل و انتقالات دانشجويي>>>