دوشنبه, 11 اسفند 1399

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

" بسمه تعالی "


🔵 نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه ۹۹

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

🔹پذیرفته شدگان این دوره ها می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس  edu.iau.ac.ir  و مطابق جدول زمانی اعلام شده

نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

🔹پذیرفته شدگان کلیه مقاطع می توانند پس از ثبت نام در سامانه آموزشیار جهت تحویل فیزیکی مدارک مورد نیاز ثبت نام ، به قسمت

ثبت نام واحد دانشگاهی (آقای مهندس صالحی)  مراجعه کنند یا مدارک خود را به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام -

(قسمت ثبت نام ) پست کنند.

🔹پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

فایل راهنما