چهارشنبه, 30 خرداد 1397

باسمه تعالی

" تقويم دانشگاهی نيمسال دوم 96-95 "

انتخاب واحد :‌ از روز شنبه 95/11/2   لغايت روز چهار شنبه 95/11/6

 
 
شنبه 95/11/2 كليه وروديهاي مقطع كارداني
یکشنبه 95/11/3 ورودي 92 و ماقبل ( كارشناسي و كارشناسي ارشد )
دوشنبه 95/11/4 ورودي 93 ( كارشناسي و كارشناسي ارشد )
سه شنبه 95/11/5 ورودي 94 ( كارشناسي و كارشناسي ارشد )
چهارشنبه 95/11/6 ورودي 95 ( كارشناسي و كارشناسي ارشد )

 

شروع و پايان كلاسها

( قبل از عید ) از روز شنبه 95/11/9 لغایت شنبه 95/12/28

(بعد از عید) از روز دوشنبه 96/1/14 لغایت پنج شنبه 96/3/11

حذف و اضافه متعاقباً اعلام می گردد.
امتحانات از روز چهارشنبه 96/3/17 لغايت پايان روز سه شنبه 96/3/30 ‌
تذكر : 96/3/19 و 96/3/26 امتحان برگزار نمي شود.

تذكرات مهم :

  1. باتوجه به اينكه ممكن است سقف برخي از دروس تكميل وامكان انتخاب آن درسها منتفي شود، لذا توصيه مي شود انتخاب واحد ، بدون تأخير و در موعد مقرر انجام گردد.
  2. انتخاب واحد در هر روز طبق جدول فوق از ساعت 8 صبح لغايت 8 صبح روز بعد به صورت اينترنتي انجام مي گيرد.
  3. دانشجويان مي بايست پس از انتخاب دروس در سيستم ، الزاماً منوي تاييد نهايي انتخاب واحد را به ثبت رسانيده و سپس با مراجعه به سايت دانشگاه قسمت پرتال دانشجويي بصورت اينترنتي نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند ، در غيراينصورت انتخاب واحد شما با مشكل مواجه خواهد شد.