دوشنبه, 07 خرداد 1397

" باسمه تعالی "

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند :

              آخرین اخبار مربوط به دفاعیه ها را در کانل تلگرامی زیر پیگیری نمائید

https://t.me/arshadtj