جمعه, 27 مهر 1397

 

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

 

 با توجه به تغيير نام درس "وصايای امام (ره)" لطفاً از اين پس برای انتخاب اين درس نام " انديشه ها و وصايای امام (ره) " را ثبت نماييد.

                                                                              

                                                                                                                                 باتشكر

                                                                                                                                 آموزش واحد