شنبه, 30 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

 

به اطلاع می رساند ، دانشجویان محترمی که مدارک آنها برای شرکت در آزمون جامع ناقص است ، حداکثر تا تاریخ 98/3/23 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل و رفع

نواقص مدارک خود و تحویل آنها به دفتر تحصیلات تکمیلی واحد اقدام نمایند .

 

عواقب هرگونه نقص مدارک در این خصوص متوجه شخص دانشجوست .

                                                                                    با تشکر

                                                                                     آموزش واحد