سه شنبه, 01 مرداد 1398

   جدول زمانی توزيع كارت آزمون جامع نيمسال دوم 98-97 (تيرماه 98 ) استان خراسان رضوی

 

ايام هفته      تاريخ ساعت توزيع كارت                                                  آدرس محل توزيع كارت
دو شنبه 98/4/10 8 الی 18 مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – خيابان استاديوسفی – مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – اداره كل امور آموزشی و تحصيلات تكميلی
سه شنبه 98/4/11 8 الی 18 مشهد- قاسم آباد –بلوار اماميه – خيابان استاد يوسفی – مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – اداره كل امور آموزشی و تحصيلات تكميلی

 

تذكرات :

1-كارت ورود به جلسه فقط به شخص دانشجو و صاحب كارت تحويل داده خواهد شد .

2-توصيه می شود دانشجويانی كه آزمون آنها درتاريخ 98/4/11 می باشد جهت دريافت كارت درتاريخ 98/4/10 مراجعه نمايند .

3-ساعت شروع آزمون 8:30 صبح می باشد كه دانشجويان لازم است حداقل نيم ساعت قبل از شروع آزمون درمحل حوزه حضور داشته باشند . ( تاريخ آزمون هر

رشته قبلا اعلام شده و بر اساس تاريخ اعلام شده بايد مراجعه فرمائيد )

4-آدرس حوزه برگزاری آزمون جامع : مشهد – قاسم آباد – بلوار شاهد – بين ميدان مادر و چهار راه اماميه – مقابل آتش نشانی – مجتمع علوم انسانی می باشد .

5-به دانشجويان توصيه می گردد از همراه داشتن كيف و موبايل و هرگونه وسايل اضافی جداً خودداری نمايند كه امكان نگهداری وسايل شخصی نيست.

( درصورت مفقود شدن وسايل همراهی مسئوليتی متوجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نخواهد بود )

      

                                                                                                                       (( ستاد برگزاری آزمون جامع استان خراسان رضوی ))