شنبه, 10 خرداد 1399

" بسمه تعالی "

­

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت دانشجویی برای کلیه دانشجویان الزامیست .

 

مکان : امور دانشجویی اتاق 23

مدارک مورد نیاز: تصویرتائیدیه ثبت نام - یک قطعه عکس - مبلغ ده هزار تومان وجه نقد

                                                                                                                   

                                                                                                                                                     امور دانشجویی و فرهنگی واحد