دوشنبه, 16 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

" بسمه تعالی "

 

قابل توجه دانشجویان عزیز بویژه جدید الورود و ترم آخر 

 

شایسته است در صورت کامل نبودن مدارک ثبت نام جهت تکمیل پرونده و کنترل مدارک هرچه سریعتر به بایگانی آموزش (ساختمانی اداری اتاق 10 ) مراجعه نمایند در

غیر این صورت عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد .

                                                                                                        امور ثبت نام واحد تربت جام