یکشنبه, 06 بهمن 1398

" بسمه تعالی "

 

قابل توجه دانشجویان مشمول جدید الورود

 

شایسته است در صورت عدم دریافت معافیت تحصیلی از پلیس +10 و یا عدم تحویل آن به دانشگاه هرچه سریعتر به بایگانی آموزش ( ساختمانی اداری اتاق 10 )

مراجعه نمایند در غیر این صورت روند تحصیل این عزیزان دچار مشکل شده و عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد .

                                                                                                                                                            امور ثبت نام و نظام وظیفه واحد تربت جام