جمعه, 24 مرداد 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

" بسمه تعالی "

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند امتحانات روز شنبه مورخ 24 خرداد 99 لغو شده و امتحانات آن در روز شنبه مورخ 21 تیر 99 برگزار خواهد شد .

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                           از توجه شما متشکریم

                                                                                                                                                        حوزه آموزش واحد