دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

" بسمه تعالی "

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان یا انتقالی

ثبت درخواست دانشجویان متقاضی مهمان یا انتقال از تاریخ 99/3/25 لغایت 99/4/31 فقط از طریق سایت منادا  https://monada.iau.ir   امکان پذیر است .

 

                                                                                                                           با تشکر

                                                                                                                         معاونت فرهنگی - دانشجویی واحد تربت جام