سه شنبه, 03 بهمن 1396

" بسمه تعالی "

قابل توجه دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر

                                                                                

به اطلاع دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر ميرساند جهت دريافت فرم تقويت بنيه علمی ترم جاری به دبيرخانه ستاد شاهد و امور ايثارگران ( امور دانشجويی ) مراجعه فرمايند.

                                                                                                     با تشكر

                                                                                                                                               ستاد شاهد و امور ايثارگران

                                                                                                                                                          1396/2/18