پنج شنبه, 04 بهمن 1397

" قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد "

 

آخرین مهلت ارائه موضوعات پایان نامه جهت تصویب در جلسات گروه آموزشی و دفاع در نیمسال دوم 96-97

روز سه شنبه 15 اسفند ماه میباشد .