چهارشنبه, 03 بهمن 1397

<< باسمه تعالی >>

قابل توجه دانشجویان خواهر

معاونت امور زنان و خانواده در جهت ترغیب دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها

برای ورود به عرصه ی کسب و کار در کل استانهای کشور

« طرح توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار و کارآفرینی »

برگزار می نماید

علاقمندان برای حضور در این طرح و تمایل به ثبت نام ، به آدرس WWW.FOUNDATIONED.IR مراجعه نمایند .

مهلت ثبت نام : پایان اردیبهشت ماه