یکشنبه, 05 خرداد 1398

ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سما

 

- محتوای دوره : تدریس 6 کتاب با موضوعات خداشناسی/ انسان شناسی/ فلسفه اخلاق و...

- مدت دوره : 40 روز در تابستان 1397/ مکان مشهد مقدس

- نحوه ثبت نام : مراجعه به سایت sso.iau.ac.ir و سپس مراجعه به دفتر فرهنگ اسلامی.

- مزایای دوره : علاوه بر استفاده از حمایتهای فرهنگی و معنوی طرح ، کسانی که این دوره را بگذرانند حداقل به جای 4 واحد از

دروس عمومی آنها محاسبه خواهد شد.

- قوانین دوره : از متقاضیان ، آزمون ورودی به عمل خواهد آمد/دوره به صورت شبانه روزی خواهد بود /حضور در کلیه کلاسها در صبح

و عصر الزامی است/ در صورت انصراف در بین دوره ،کلیه هزینه ها از دانشجو اخذ خواهد شد .

در پایان دوره ، آزمون به عمل خواهد آمد .

                                                                                                                             معاونت فرهنگی- دانشجویی