شنبه, 31 فروردين 1398

" بسمه تعالی "

 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد متقاضی دفاع پایان نامه

پیرو اطلاعیه های قبلی ، تاریخ ارائه درخواست دفاع ترم دوم سال تحصیلی 97-96 حداکثر سه شنبه 97/6/13 می باشد .  تاکید می شود ، به درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

                                                                                                                                  امور پژوهشی