دوشنبه, 04 شهریور 1398

 

بسمه تعالی

 

به اطلاع می رساند ، آن دسته از دانشجویان ارشد و دکتری که پایان نامه را انتخاب کرده اند طبق هماهنگی قبلی موظف هستند تا

مورخ 97/7/12 عنوان پایان نامه خود را به گروه اعلام نمایند .

                                                                                                       گروه روانشناسی