دوشنبه, 04 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

به اطلاع دانش جويان محترم دكتری ( روانشناسی ) می رساند آزمون جامع در سال 1397 در روز دوازدهم دی ماه (1397/10/12) به صورت كتبی برگزار می گردد .


** همچنين در تاريخ سیزدهم ديماه ( 1397/10/13 ) آزمون شفاهی (مصاحبه علمی) در واحد تربت جام از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد .

                                                                                                                                                                          

آدرس محل توزیع کارت ورود به جلسه : مشهد - قاسم آباد - بلوار امامیه - امامیه 42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

زمان توزیع کارت ورود به جلسه :  97/10/10 ساعت 8 الی 16

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت ورود به جلسه : 1- کارت ملی        2- یک قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده

                                                                                                                                                                                   مديريت گروه روانشناسی