دوشنبه, 04 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

به اطلاع می رساند ، دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ( بالینی ، عمومی و تربیتی ) که در ترم دوم 98 -97 واحد پایان نامه را دارند ،

می بایست پروپوزال های خود را حداکثر تا تاریخ 20 بهمن 97  به دفتر گروه و با هماهنگی اساتید گروه روانشناسی تحویل دهند ، تا جلسه دفاع آنان گذاشته شود .                        

                                                                                                                       مدیریت گروه روانشناسی