شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

 

 برای ورود و شرکت در کلاس یا امتحان مجازی ( آنلاین ) اینجا کلیک کنید                   

                                                                        

            

 اساتید                                                                                                                                 دانشجویان

کد کاربری : کد ملی                                                                                                  کد کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : شماره تلفن همراه                                                                                     رمز عبور : همان شماره دانشجویی