جمعه, 24 مرداد 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

" بسمه تعالی "

قابل توجه دانشجويان محترم :

با توجه به نزدیک شدن امتحانات پایان ترم دوم 99-98 لطفا دانشجویان محترم با ارائه چک به تاریخ 99/3/30 نسبت به تسویه بدهی شهریه خود و دریافت کارت ورود

به جلسه امتحانات اقدام نمایند . لازم به ذکر است دانشجویان عزیز از هم اکنون (مورخ99/3/17) جهت تسویه بدهی بصورت چکی با مراجعه به امور شهریه اقدام فرمایند.

                                                      

                                                                                                                                                                       با تشکر امور شهریه (17خرداد99)