شنبه, 10 خرداد 1399
سید مهدی سادات مدیر خدمات پژوهشی و تولید علم  sadat
تکتم عرفانیان کارشناس امور پژوهشی Erfaniyan.jpg 
انیسه کمال احمدی کارشناس آزمایشگاه kamal
 
حسن محمدی  مسوول کتابخانه
 mohammadi
 حسین جامی
کارشناس کتابداری 
jami
 
 صیف ا... نیک اندیش مسوول توسعه فن‌آوری و ارتباط با صنعت  nik andish 
مهدی جنت آبادی کارشناس رایانه
 jannat abadi
حامد سرگلزایی کارشناس رایانه ( سخت افزار )
sargolzaei 
 سید مجتبی لایق مسئول امور آزمایشگاهی  layegh