چهارشنبه, 30 خرداد 1397
سید مهدی سادات مدیر خدمات پژوهشی و تولید علم  sadat
جهانگیر وکیلی کارشناس امور پژوهشی  vakili
انیسه کمال احمدی کارشناس آزمایشگاه kamal
 
حسن محمدی  مسوول کتابخانه
 mohammadi
 حسین جامی
کارشناس کتابداری 
jami
 
 صیف ا... نیک اندیش مسوول توسعه فن‌آوری و ارتباط با صنعت  nik andish 
 مهدی ضیایی شکیب کارشناس رایانه ( نرم افزار )  ziyaei 
مهدی جنت آبادی کارشناس رایانه
 jannat abadi
حامد سرگلزایی کارشناس رایانه ( سخت افزار )
sargolzaei