شنبه, 27 مرداد 1397
محسن دائمی مقدم مسوول دفتر ریاست و متصدی گزینش  Moghaddam
مهدی عظیمی رئیس اداره حراست  azimi
سید محمد امیری کارشناس حراست Amiri 
محمدرضا شریعتی رئیس اداره برنامه‌ریزی و امور اقتصادی  shariati
حبیب اله بستانی کارشناس توانمند‌سازی منابع انسانی  bostani 2
مجید جعفری آنی کاردان عمران  jafari
غلامرضا شعشعانی تدارکات shashaani
 
امیر قوی پنجه مسئول امور ورزشی ghavi panje 
 سید مجتبی لایق روابط عمومی  layegh
 ایرج تندرو نگهبان  
علی داشابی نگهبان  
ابراهیم البرز نگهبان  
 حسین غلامی  نگهبان  
 رضا آشوری  نگهبان