سه شنبه, 01 مرداد 1398

   جدول زمانی توزيع كارت آزمون جامع نيمسال دوم 98-97 (تيرماه 98 ) استان خراسان رضوی

 

ايام هفته      تاريخ
...

" بسمه تعالی "

                                                                                                                                                                                                                 

به اطلاع دانشجويان محترم متقاضی شركت در آزمون جامع دكتری می رساند طبق برنامه ريزی نهايی انجام

...

 

                                                                                                                                                                                                                                    

آخرين مهلت تحويل پروپوزال جهت تصويب دفاع پايان نامه در نيمسال اول 99-98 ، 20 تيرماه  98 می باشد

...

" بسمه تعالی "

به استحضار مي‌رساند مركز تحقيقات سياست علمي كشور به منظور تدوين سياست‌هاي مربوط به حمايت از نوآوري‌هاي مردمي و

...

taghvim.tabestan98