شنبه, 10 خرداد 1399

" دروس ارائه شده ترم اول 99-98 "

 

دانشجویان محترمی که قصد دارند در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام میهمان شوند ، می توانند دروس ارائه شده به شرح

ذیل را انتخاب نمایند .

 

دروس ارائه شده غیر عمومی Acrobat Reader
دروس ارائه شده عمومی Acrobat Reader