دوشنبه, 16 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

 

 برای ورود و شرکت در امتحان مجازی ( آنلاین ) اینجا کلیک کنید

                                                                        

                         راهنمای تصویری امتحانات مجازی اساتید                                                                       راهنمای تصویری امتحانات مجازی دانشجویان

 اساتید                                                                                                                                              دانشجویان

کد کاربری : کد ملی                                                                                                                              کد کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : شماره تلفن همراه                                                                                                                 رمز عبور : همان شماره دانشجویی

توجه :               

جهت ارتباط با اساتید و اطلاع از محتوای آموزشی دروس ترم جاری به لینک های تلگرامی زیر مراجعه فرمائید . در لیست موجود بعضی از لینک ها قید نشده اند             

که طی چند روز آتی تکمیل و اطلاع رسانی خواهد شد . لازم به ذکر است کلاس های مجازی آنلاین به قوت خود باقی است .    

                                                                                                                                                                       مشاهده لینک ها