سه شنبه, 06 خرداد 1399

كارگزينى هيات علمى يكى از بخش هايي است كه در حوزه معاونت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى عهده دار و وظايفى مى باشد كه اهم آنها عبارت است از :

  1. جذب و استخدام هيأت علمى
  2. بورسيه دانشجويان دوره دكترى تخصصى
  3. طرح خدمت مشمولان متخصص
  4. ارتقاء اعضاء هيأت علمى تمام وقت و نيمه وقت
  5. تبديل وضعيت و ترفيعات
  6. جذب نيروهاى حق التدريس
  7. تشكيل پرونده گزينش اوليه اساتيد حق التدريس
  8. ارسال پرونده اساتيدحق التدريس جهت تائيد صلاحيت علمى
  9. انجام كليه مكاتبات و امور مربوط به اعضاي هيأت علمى حق التدريس و كارشناسان آموزشى

دانشگاه آزاد اسلامى واحد تربت جام در حال حاضر داراى ؟ نفر عضو هيأت علمى تمام وقت، ؟ نفر عضو هيأت علمي نيمه وقت و ؟ نفر عضو حق‌التدريس مى باشد. اين دانشگاه از بدو تاسيس تا كنون بيش از ؟ نفر را در مقطع دكترا در رشته هاى مختلف بورسيه نموده است.