شنبه, 27 مرداد 1397

 

محسن دائمی مقدم حسينی ئی

 

محقق گزینش و متصدی امور دفتری و بایگانی 

                         Moghaddam

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر گزينش واحد تربت جام عهده دار تجميع اطلاعات مستند به همراه بررسي، مطالعه و تحقيقات لازم با محوريت سه بخش اساتيد، كاركنان و دانشجويان در رابطه با احراز صلاحيت آنها (اخلاقي، سياسي و عقيدتي) مطابق با بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، مشغول به فعاليت مي باشد.