یکشنبه, 29 مرداد 1396

رئیس دایره دانش آموختگان : غلامرضا درانی زاده

کارشناس دایره دانش آموختگان : علی ماهروخی

از ابتدای سال 1385 و طبق بخشنامه های سازمان مرکزی روند مراحل فارغ التحصیلی و همچنین مدارک فارغ التحصیلی بطور کلی دستخوش تغییر گردید بطوریکه صدور و تائید گواهینامه های موقت به واحد های دانشگاهی واگذار گردید، که این امر مدت زمان صدور مدرک و تائید آن را از 3 ماه به 3-5 روز تقلیل داد و دانشنامه های پایان تحصیلات نیز با توجه به مسائل امنیتی، بسیار پیچیده و سطح بالاتر تهیه گردید.

واحد تربت جام نیز به جهت استفاده از این تغییرات سریعا با خرید امکانات و جمع آوری اطلاعات لازمه، خود را با شرایط جدید همگام نمود. با خریداری و راه اندازی نرم افزار جامع واحد مشهد برای واحد روند انجام مراحل فارغ التحصیلی وارد مرحله نوینی شد. با استفاده از این سیستم، صدور گواهی نامه های موقت و دانشنامه پایان تحصیلات و ارسال مدارک به سازمان جهت تایید از شکل تایپ دستی به مکانیزه تبدیل گردید. همچنین تهیه کلیه نامه های اداره فارغ التحصیلی از قبیل پاسخ استعلام مدارک و لیستها و نامه های ارسالی به همراه محموله های مدارک به سازمان به شکل مکانیزه تبدیل شد.


 مراحل انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی

- دانشجویان فارغ التحصیل پس از اطمینان از ثبت و قطعی شدن و انتقال تمام نمراتشان در سیستم آموزش می بایست مراحل زیر را انجام دهند.

1- مراجعه به آموزش ودریافت چک لیست و فرم شماره 3 و به امضاء رساندن آن توسط مدیرگروه و مدیرآموزش و کارشناس آموزش

2- مراجعه به امور فارغ التحصیلان و دریافت لیست مدارک مورد نیاز وفرم تسویه حساب

3- پس از تهیه کلیه مدارک موردنیاز ، مراجعه مجدد به امور فارغ التحصیلان جهت صدور مدرک

4- پس از تحویل مدارک به امور فارغ التحصیلان حداکثر یک هفته بعد گواهینامه موقت صادر خواهد شد.

5- هفت ماه بعد از صدور گواهینامه موقت ، با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمائید.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهي نامه موقت و دانشنامه

1- تحويل چك ليست و فرم شماره 3 از آموزش و تاييد مديرگروه نسبت به فارغ التحصيلي شما

2- چنانچه شهريه شما را بنياد شهيد پرداخت مي كند به فارغ التحصيلان اعلان فرماييد

3- فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي 0104460446004 به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

4- مقطع كارداني 55/000ريال -     مقطع كارشناسي 110/000 ريال -     مقطع كارشناسي ارشد 130/000 ريال

5- عكس جديد 2 قطعه 4×3

6- تمبرمالياتي دو عدد به ارزش « 1000 تومان » از بانك ملي مركزي

7- کپی از صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات از صفحه توضيحات ) و اگر جديد است كپي صفحه دوم

8- كپي كارت ملي

9- كپي از كارت پايان خدمت ( در صورت مشمول بودن به بايگاني آموزش واحد مراجعه شود ( فقط برادران )

10- تاييديه تحصيلي براي كليه مقاطع تحصيلي

11- كپي مدارك پايه براي كليه مقاطع

12- تحويل كارت دانشجويي( در صورت نداشتن به اموردانشجويان مراجعه گردد )

13- برگه احراز هويت از امور دانشجويي

14- كپي فرم الف ، ب و 11 براي دانشجويان ارشد

15- كپي دروسR.C يا معرفي به استاد براي دانشجويان كارداني و كارشناسي

16- نمره دروس کارآموزی و پروژه و پایان نامه بصورت R.C برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 

توضيح : چنانچه دانشجويي فاقد كارت پايان خدمت بوده و داراي تعهد خدمت به اداره جات مي باشد. مدارك ذيل ضروريست :

 

1- گواهي اشتغال به كار عكس دار

2- فتوكپي حكم كارگزيني

3- فتوكپي شناسايي

                                                                                                                                       باتشكر « دایره دانش آموختگان »