دوشنبه, 04 شهریور 1398


 راهنمای مراحل تصويب و دفاع پايان نامه :

 

مرحله 1 : تعيين استاد راهنما و عنوان پايان نامه                توضیحات

 

مرحله 2 : تدوين پايان نامه و درخواست دفاع                      توضیحات

 

مرحله 3 : دفاع و ثبت نمره پايان نامه                                توضیحات

 

 

 

 

 فرم 1      فرم 3       فرم 4

 

فرم 5      فرم 6       فرم 7

 

فرم 2      فرم 12     فرم 14

 

officeword 

 

 

فرم الف       فرم پیشنهاد

 

فرم 8    فرم 9     فرم ارزیابی

 

فرم ب    فرم 15   فرم اصلاحیه

 

Acrobat Reader 

روال کار پایان نامه کارشناسی ارشد officeword Acrobat Reader
راهنماي نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد officeword Acrobat Reader
راهنماي نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
officeword Acrobat Reader
راهنماي استعلام ايرانداك   Acrobat Reader
* مهم * تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (جهت درج در صفحات صحافي پايان نامه )
officeword Acrobat Reader
* جديد*تذكرات مهم براي مقالات مستخرج از پایان نامه officeword Acrobat Reader
طراحی برچسب سی دی پایان نامه win rar  
 
 
 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد  officeword Acrobat Reader 
     
  فرم پروپوزال دکتری
officeword   Acrobat Reader