چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : مهدی رضایی فریمانی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : مهندسی مکانیک - جامدات

مرتبه علمی : استادیار

Dr Rezaei 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات - دانشگاه فردوسي مشهد - 1382

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد - 1385

> عنوان پایان نامه : "  "

دانشجوی دكتری مهندسی مکانیک-طراحی جامدات - دانشگاه فردوسی مشهد_ ادامه دارد 1387

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> مكانيك سيالات 1و2، استاتيك، مقاومت مصالح 1و2، طراحي اجزاء ماشين، كاربرد نرم افزار در

تاسيسات مكانيكي

> انرژي هاي تجديد پذير، رياضيات كاربردي، تاسيسات مكانيكي و برق ساختمان

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه مهندسی مکانیک (1388 تا کنون)

مؤسسه آموزش عالي آزاد خاوران (1389)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> تحلیل تنش در حوزه الاستیک و پلاستیک به روش تحلیلی، تحلیل ارتعاشات مکانیکی سیستمهای

ممتد، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

مقالات مجلات و ژورنال ها

EkhteraeiToussi Hamid, RezaeiFarimani Mahdi. (2012). Elasto-plastic deformation analysis of rotating disc beyond its limit speed. International Journal of Pressure Vessels and Piping 89 (2012) 170-177.

 

رضائی فریمانی، مهدی، اختراعی طوسی، حمید. (آذر 1385). شبيه‏سازي اتمي و محيط پيوسته روي

خاصيت کششي يک فلز تک کريستال داراي سوراخ در ابعاد نانومتر- مجله علمی پژوهشی دانشگاه

آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي.

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها

رضائي فريماني ،مهدي ، اختراعي طوسي ، حميد (24و26ارديبهشت 1387) تحليل مقايسه اي با

استفاده از چهار روش عددي اجزاء متناهي ، اجزاء مرزي، گالركين بدون اجزاء واحجام متناهي

شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ISME2008 ايران ،كرمان ، دانشگاه

شهيد باهنر كرمان .

اختراعي طوسي ، حميد، صادقيان ، مجتبي ، رضائي فريماتي ، مهدي (25_27 ارديبهشت 1386)

تحليل تير تيموشنگو با شكاف بار لبه اي _ پانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي

مكانيك ISME2007 ايران ،تهران ، دانشگاه صنعتي اميركبير.

Rezaei farimani،m،ekhteraee toussi،H،2007 ،COMPARATIVE ANALYSIS USINg the numerical methods of finite ElementT boundary element ،element free GALERKIN AND FINITE ROLUME IR THE FIELD OF SOLID MECHANICS. INTERNATIONAL CONFERENCEOR ENGINEERING AND MATHEMATICS ،BILBAO _SPAIN   

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

انجمن مهندسان مکانیک ایران

{/tabs}