شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : محمد رجبی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : روانشناسی کودکان استثنایی

مرتبه علمی : مربی

Rajabi 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن - 1372

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکزی تهران - 1374

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

نمونه : مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ،روان شناسی کودکان استثنایی،روش تحقیق در

علوم تربیتی و روان شناسی،ارزیابی و اندازه گیری، روشهای آماری

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه آموزش ابتدایی و روانشناسی (1376 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

مداخلات روان شناختی و دینی در حوزه خانواده، کودک، اعتیاد، نوجوانان و جوانان

مقالات کنفرانس ها

 مقالات

رجبی،محمد، بياضي ، محمدحسين،صارمی،علی اکبر .(1391). ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با

سلامت روانی وشادکامی . فصلنامه روان شناسی تحولی،32 ،1735.


مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

رجبی،محمد، بياضي ، محمدحسين.(1391).ارتباط الگوی مقابله دینی و افسردگی در بیماران

کرونری قلبی.اولین همایش،پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی تربت جام

رجبی،محمد، بياضي ، محمدحسين.(1390).بررسی رابطه بین مقابله دینی و شادکامی دانشجویان.

اولین همایش ملی بهداشت ،روانی دانشجویان قوچان

رجبی،محمد.(1385). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس

زایزندگی.همایش منطقه ای بهداشت و روان-کاشمر

 عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

ارتباط بین جهت گیری دینی با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی

منطقه 9، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، 1386 ( مجري طرح ) .كارگاهها يا دوره هايي كه برگزار نموده ايد .

آموزش مهارتهای زندگی، امور زندانها، تربت جام،1385،مدرس

آموزش مهارتهای زندگی ، امور خوابگاهها ، 1386، مدرس

آموزش شیوه های فرزند پروری، امور مهدها،1389،مدرس

آموزش شیوه های مقابله با استرس،تامین اجتماعی،1390،مدرس

 

همايش ها يا كنفرانس هايي كه همكاري داشته ايد

( به عنوان همايش اضافه نماييد ، منطقه اي ، ملي ، يا بين المللي).

 پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، تربت جام،1391، عضو کمیته علمی و اجرایی ملی همایش 

اولین

شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي

درمان شناختی-رفتاری مسایل زناشویی، واحد تربت جام-1390

درمان شناختی- رفتاری اختلات خلقی، واحد تربت جام-1390

درمان شناختی –رفتاری اختلات اضطرابی، واحد تربت جام-1390

مداخله در بحران خود کشی ، واحد رودهن-1388

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد (1387 - 1386)

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1379 - 1376)

مدیر امور عمومی و اجرایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد (1381 - 1379)

مدیر گروه رشته آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1386 - 1381)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

عضویت در انجمن ها

نظام مشاوره و  روان شناسی

{/tabs}