شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : سوسن رحیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : روانشناسی كودكان استثنائي

مرتبه علمی : مربی

rahimi 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روانشناسي كودكان استثنائي - دانشگاه فردوسي مشهد - 1368

عنوان پایان نامه : " "
کارشناسی ارشد روانشناسي كودكان استثنائي - دانشگاه علامه طباطبايي تهران- 1374

> عنوان پایان نامه : " بررسی و مقایسه خودپنداری و روابط اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی در

مدارس استثنایی و کلاسهای خاص "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> روانشناسی رشد، اختلال یادگیری، کودکان استثنایی، مشاوره کودک، روانشناسی زبان

> روانشناسی عمومی، روانشناسی بازی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی یادگیری

سوابق تدریس 

دانشگاه آزادتربت جام، کاردانی و کارشناسی، روانشناسی ، آموزش ابتدایی ،مدیریت و حسابداری، از

سال1376 تاکنون

دانشگاه فردوسي مشهد (1377)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشهد  (1376 تا 1387)

دانشگاه علوم پزشكي مشهد  (1381 تا 1387)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> سبب شناسی  کودکان استثنایی و شیوه های نوین آموزش ویژه

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

 مقالات

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

- رحیمی ؛سوسن،عوامل خطرآفرین در فرایندرشد ،دانشوران،زمستان 79،ص42-49

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

- مهرام ؛بهروز ،رحیمی؛سوسن،ثمری ؛علی اکبر،بررسی اثر بخشی تفحص گروهی بر پیشرفت

تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان،تبیین رویکردهای نوین در غناوری آموزشی وجایگاه آن در

نظامهای آموزشی،تهران،ایران1383

- رحیمی؛ سوسن،بررسی ومقایسه خودپنداری و روابط اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی در

جایگاهای متفاوت آموزشی،همایش بین المللی ناتوانی هوشی،تهران،ایران،1378

 

پايان نامه هايي كه به عنوان راهنما يا مشاور همكاري داشته ايد.

- بررسی مقایسه ای خودتوصیف گری بدنی و کیفیت زندگی در زنان دچار اضافه وزن و زنان

عادی،ارشد،مشاور ،دانشگاه آزاد تربت جام،1390

- بررسی ومقایسه تفکراتغیر منطقی و تحریف های شناختی در افراد با شدت

افسردگی(خفیف،متوسط ،شدید)،ارشد،مشاور،دانشگاه آزاد تربت جام،1390

- بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان،ارشد،

مشاور ،دانشگاه آزاد تربت جام ،1391

- مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وآمیختگی فکر وعمل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین

عادی،ارشد ،مشاور،دانشگاه آزادتربت جام،1391

- بررسی تاثیر گفتار ریتمیک بر رشد زبان و گفتار کودکان اوتیسم،ارشد،مشاور ،دانشگاه آزاد تربت جام

1392

 شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي

- روش شناسی تحقیق ، دانشگاه آزاد تربت جام ، تربت جام ،1383 

- برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس، دانشگاه آزاد تربت جام ، تربت جام ،1383

- انگیزش و یاددهی اثر بخش ، دانشگاه آزاد تربت جام ، تربت جام ، 1385

- مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد تربت جام ، تربت جام ،1387

- آمار و spss  ،دانشگاه آزاد تربت جام ،1388 

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}