دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : فاطمه دانشور حسینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : روزنامه نگاري

مرتبه علمی : مربی

daneshvar 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی علوم اجتماعي (ارتباطات) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 1369

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد علوم و ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاري) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تهران مركزي ، 1372

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> مباحث جديد در روزنامه نگاری وعلوم ارتباط جمعی وجامعه شناسی

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه ارتباطات (1373 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> مسائل اجتماعی و ارتباط جمعی 

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

مقالات

نام خانوادگي ، نام .، نام خانوادگي، نام همکاران به ترتیب ( تاريخ ) . عنوان مقاله . نام مجله

 شماره ، صفحات

- دانشور حسینی ،فاطمه (1386) میزان بهره مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9

از مطبوعات ؛فصلنامه،پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد,شماره 13 ؛ 29-1

- دانشور حسینی ؛ فاطمه  (1391)عوامل موثر برمیزان استفاده  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

منطقه 9 از نشریات،دانشجویی، فصلنامه مطالعات رسانه

 

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

آسیب شناسی مسائل اجتماعی جوانان ، علوم اجتماعی ، فلاورجان .اصفهان ، ارائه دهنده

هجوم خاموش ، علوم اجتماعی ، لرستان ، همکار


طرحهاي پژوهشي

- بررسی تاثیردانشگاه بر هوش فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، 1391، همکار طرح  

- عوامل موثر بر میزان استفاده  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 از نشریات دانشجویی 

  دانشگاه آزاد تربت جام ،1388. مجری طرح

- آسیب شناسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی بر مبلمان شهری و فرهنگ عمومی شهر مشهد، سال اجرا

1387  ،به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان . همکار طرح

- میزان بهره مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 از مطبوعات، سال اجرا : 1385 به

سفارش : دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت جام . مجری

- مطالعه مقایسه ای مصرف کالا های فرهنگی،هنری در شهرستانهای بیرجند . تربت جام . قوچان

خواف و سبزوار ، سال اجرا : 1383    به سفارش : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان . همکار

طرح

- بررسی میزان استفاده مردم مشهد از روزنامه قدس وخراسان وعوامل موثر بران .به سفارش اداره کل

فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان .1381 .مجری طرح

-  بررسی میزان گرایش نوجوانان و جوانان مشهدی به الگوهای مرجع هنری، سال اجرا : 1380 به

سفارش : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان . همکار طرح

 

كارگاهها يا دوره هايي كه برگزار نموده ايد .

عنوان دوره يا كارگاه ، زمينه تخصصي ، مكان برگزاري ، زمان برگزاري ، سمت علمي يا اجرايي

- کارگاه تکنیکهای مصاحبه ،ارتباطات ،دانشگاه ازاد جام ، 1390

- کارگاه گزارش نویسی ، ارتباطات، دانشگاه ازاد جام، 1387

- کارگاه خبرنویسی ، ارتباطات ، آموزش وپرورش استان خراسان، 1382 ، مدرس

- کارگاه خبرنویسی، ارتباطات، دانشگاه آزاد مشهد، 1378،  مدرس

- کارگاه سنجش وپژوهش درارتباطات، ارتباطات ، آموزش وپرورش استان خراسان، 1384، مدرس

- کارگاه روابط عمومی، ارتباطات ، منطقه 9دانشگاه آزاد اسلامی، 1381، مدرس

 

 همايش ها يا كنفرانس هايي كه همكاري داشته ايد

( به عنوان همايش اضافه نماييد ، منطقه اي ، ملي ، يا بين المللي).

- آسیب شناسی مسائل اجتماعی جوانان ، علوم اجتماعی ، فلاورجان .اصفهان ، همکار

- هجوم خاموش ، علوم اجتماعی ، لرستان، همکار


پايان نامه هايي كه به عنوان راهنما يا مشاور همكاري داشته ايد.

- نقش رسانه ها در ایجاد اعتماد اجتماعی در بین گروههای قومی خراسان شمالی،کارشناسی

ارشد، استاد مشاوردانشگاه آزاد قوچان ، پاییز1390

- بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای بین دبیران ودانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان سرخس

وعوامل موثر برآن درسال تحصیلی 91-90،کارشناسی ارشد،استاد راهنما، دانشگاه آزادقوچان

1391تابستان

- بررسی فعالیت هاومشکلات روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی وارائه

راهکارهای مناسب جهت افزایش نقش روابط عمومی (درشرایط عادی وحادثه) ،کارشناسی

ارشداستاد راهنما، دانشگاه آزاد قوچان ،تابستان 1391

- بررسی میزان گرایش به استفاده ازماهواره درمیان دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

منطقه 9وعوامل موثربرآن ،کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد قوچان،تابستان 1391

- بررسی اعتماد دانشجویان به رسانه های جمعی وتاثیر آن بروفاق اجتماعی دردانشگاه قوچان

کارشناسی ارشد، استاد مشاور،دانشگاه ازاد قوچان،1391

- بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کارکنان بانک ملي شهرمشهدبا تاكيد بر بهره‌وري،کارشناسی

ارشد  استاد مشاوردانشگاه ازاد قوچان، تابستان 1391

- بررسی ميزان و نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي مورد استفاده دانشجويان و عوامل

مؤثربرآن در بین دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 9 ،کارشناسی ارشد ،استاد راهنما  

دانشگاه ازاد قوچان،بهار1392

 
شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي

نام دوره يا كارگاه ، نام دانشگاه یا موسسه برگزارکننده ، محل برگزاري ، زمان برگزاري

- مقدمات نیاز سنجی آموزشی ، دانشگاه آزاد  جام ، دانشگاه ازاد جام،91/11/28

- طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان باموضوع علم ودین،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

 دردانشگاه ها ، دانشگاه آزادمشهد(علوم سیاسی ) ،90/6

- طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان باموضوع تعلیم وتربیت، نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

دردانشگاه ها ، دانشگاه آزاد مشهد(علوم سیاسی)،90/6

- ارائه مقالات به زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد جام ،دانشگاه آزاد جام ، 90/6/28

- قرائت ومفاهیم قرآن کریم،دانشگاه آزاد جام،دانشگاه آزاد جام، 90/3/28

- آشنایی باآیین نامه های آموزشی، دانشگاه آزاد جام ،دانشگاه آزاد جام،88/12/22

- آموزش ایجاد وبلاگ weblog دانشگاه آزاد جام،دانشگاه آزاد جام، 86/11/4

- بهینه سازی روابط استاد ودانشجو ، دانشگاه آزاد جام ، دانشگاه آزاد جام ، 87/11/12

- مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد جام ،دانشگاه آزاد جام، 87/4/7

- آشنایی بانرم افزارexcel، دانشگاه آزاد جام، دانشگاه آزاد جام، 85/11/27

- رسانه ها ووسایل آموزشی، دانشگاه آزاد جام ، دانشگاه آزاد جام، 87/11/24

- انگیزش ویاددهی اثر بخش ، دانشگاه آزاد جام ، دانشگاه آزاد جام ، 85/6/17

- روش شناسی تحقیق، دانشگاه آزاد جام،دانشگاه آزاد جام، 83/7/3

- روش تدریس،دانشگاه ازاد مشهد ، دانشگاه ازاد مشهد، 76/6

- روش تحقیق ، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه آزاد مشهد ، 76/6

 {tab=مسئوليت هاي اجرايي}

سر دبير نشريه دانشوران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

 {tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

عضویت در انجمن امور اجتماعی

{/tabs}