دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : ناصر فرونچی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : ارتباطات و روزنامه نگاری

مرتبه علمی : استادیار

وبسايت شخصي : www.nfrounchi.ir

Dr forounchi 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روزنامه نگاری و روابط عمومی - دانشگاه استانبول، ترکیه ، 1370

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تهران مرکز، 1374

> عنوان پایان نامه : " "

دکتری ارتباطات و روزنامه نگاری - دانشگاه میسور هندوستان ، 1390

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> دروس ارتباطات، زبانهای تخصصی،زبان عمومی و پیش دانشگاهی

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه ارتباطات (1375 تا کنون)

دانشگاه جامع علمی کاربردی،مرکز سازمان مدیریت صنعتی شرق، مشهد (1376 تا 1386)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> تاریخ روزنامه نگاری، نظریه های ارتباطات، ارتباطات بین المللی

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

مقالات

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

- فرونچی، ناصر


 Asian Journal of  A Brief Look at the Iranian Press during the First Constitution (1906-1908)pp 32-37
 (Vol.4 No.1 Jan 2010 ،  Development Matters (India
 

- فرونچی، ناصر


 َ(Asian Journal of A Glimpse at the Iranian Press during Sepahsalar’s Period (1871-1881
pp 45- 50 Vol.4 No.2 May 2010 Development Matters  (India  

- یازده مقاله ژورنالیستی به زبان انگلیسی در هفته نامه Greenleft چاپ استرالیا بین سالهای

2004 و 2005


 كتب منتشرشده ( لطفاً به ترتيب از جديدترين بنويسيد).

- فرونچی، ناصر ، نگاهی کوتاه به مطبوعات و تاریخ سیاسی دوره قاجار، 1000 جلد، تبریز

1390 انتشارات اراک

- فرونچی، ناصر، ارتباطات بین المللی و کشورهای جهان سوم، 1000 جلد، مشهد، 1384، انتشارات

کنکاش دانش

- فیسک، جان، نگاهی کوتاه به نظریه ها و مکاتب ارتباطات، ترجمه: فرونچی، ناصر،1000 جلد

مشهد1384

- انتشارات  کنکاش دانش


{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}