سه شنبه, 06 خرداد 1399

 

نام و نام خانوادگی : حسن دانایی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : مدیریت دولتي


مرتبه علمی : استادیار

Dr danaei 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مديريت دولتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - 1371

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد مديريت دولتي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - 1375

> عنوان پایان نامه : " "

دكتری مديريت دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات، تهران - 1384

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> مديريت رفتار سازماني، تئوريهاي مديريت پيشرفته، مديريت استراتژيك پيشرفته، مديريت منابع انساني پيشرفته

> تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، روش شناسي تحقيق

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه مدیریت (1380 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

>  فرايندهاي تصميم گيري و مدل هاي مربوط، مديريت منابع انساني و رضايت شغلي، رضايت

مشتري، بازاريابي تجربي- وافقي، برند و برندينگ، ساختار سازماني

مقالات مجلات و ژورنال ها

>

مقالات کنفرانس ها

مقالات

- دانائي، حسن، مرگ بوروكراسي توهم يا واقعيت، مديريت، شهريورماه1379

- دانائي، حسن، اقتصاد ركودزده، و سياست هاي انقباظي، آسيا ، تیرماه1379

- دانائي، حسن، تحول اداري استراتژي يا تاكتيك، آسيا ،آبانماه 1379

- دانائي، حسن، ميرسپاسي، ناصر، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبك تصميم گيري و ارائه

يك الگوي بهينه اقتصاد  مديريت، بهار1385

- دانائي، حسن، اصلاحات لازم در قانون كار، آسيا، اردیبهشت ماه 1380

- دانائي، حسن، عرفانيان، حميد، مطالعه تطبيقي خصوصي سازي در ايران و چند كشور در حال

توسعه، مديريت 1388

 

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

همايش هاي داخلي

- دانائي، حسن، عابدي، مرجانه، بررسي تاثير آموزه هاي تخصصي بر عملكرد كاركنان شهرداري

مشهد، اولين كنفرانس  ملی آموزشي پژوهش كشور، مشهد، ايران ، 1389-  دانائي، حسن، الگوي

سنجش اثربخش سيستم هاي آموزشي، اولين كنفرانس ملي، آموزش  پژوهشي كشور، مشهد،  

ايران، 1389-  دانائي، حسن، بررسي رابطه بين سبك تصميم گيري رؤساي واحدهاي دانشگاه آْزاد

اسلامي در منطقه9 و عملكرد    سازماني آنها،    کنفرانس ملی مدیریت کسب کار  بابلسر، ايران

1391

همايش هاي خارجي

 1-Danaei, Hassan, survey of relationship between organizational culture and participation, international conference on participation and sharing leadership, Dresden, Germany, feb2008

 2-Danaei, Hassan, Evaluation of customer and client dignity program in Iran public Administration, international conference on public administration, Chengdu, china, 2009

 3-Danaei, Hassan, survey of performance evaluation system of Iran public administration, international conference on public Administration, Canberra, Australia, 2010

4-Danaei, Hassan, influential factors on public Administrators decision style, international conference on management, Rome, Italy, 2011

 

 5-Danaei, Hassan, Evaluation of Brand Equity from view of customers, international conference on marketing, Singapore, Singapore, 2012

 


طرحهاي پژوهشي

-  تدوين استراتژي و برنامه پنجم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام، 1388-1387

-  تدوين استراتژي و برنامه پنجم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان، 1388-1387

-  بررسي رابطه بين سيك تصميم گيري رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد و عملكرد سازماني آنها

درمنطقه9 ،1391-1389

-  بررسي تاثير پرداخت نقدي يارانه ها بر رفتار مصرف خانواده هاي روستايي شهرستان تربت جام،

1391-1392


برگزاری همایش طرح تکریم و رضایت مشتری سازمان و مدیریت و برنامه ریزی

برگزاری سمینار مدیریت زمان -  اداره کل بهزیستی خراسان

برگزاری سمینار خلاقیت و نوآوری در سازمانها  -  شهرداری مشهد

برگزاری سمینار مدیریت دانش  - استانداری خراسان 

برگزاری سمینار پویائی گروهی -  اداره کل راه آهن خراسان 

برگزاری سمینار طراحی دوره های آموزشی ویژه مدیران  -  سازمان حمل و نقل و پایانه ها

سمینار تحول اداری - اداره کل منابع طبیعی 

سمینار خلاقیت و نوآوری - سازمان قضائی نیروی مسلح

سمینار سلامت اداری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روش های نوین اندازه گیری رضایت مشتری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت تعارض - بانک رفاه کارگران

روش های برقراری ارتباطات مؤثر- بانک مسکن

مدیریت سرمایه های فکری - استانداری خراسان 

مدیریت ارزیابی عملکرد - سازمان تعاون روستائی
 

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

عضو شوراي پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام (1385تاكنون)

عضو هيات جذب و گزينش اساتيد، دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9 (1386 تا 1390)

مشاور آموزش و پژوهش، كارخانجات پارت لاستيك (1379 و 1381)

عضو شوراي آموزش و پژوهش، موسسه شهرداري هاي خراسان رضوي (1385 و 1387)

عضو هيات مديره، انجمن مديريت ايران واحد خراسان (1389-1393)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

عضو انجمن مديريت ايران ، از سال 1379 تاكنون

عضو انجمن علوم مديريت ايران، از سال 1383 تا 1386

عضو انجمن بهره وري ايران، از سال 1385 تاكنون

استاد نمونه سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي، 1385

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام، 1390

Member of American public administration society 2009-2013

{/tabs}