سه شنبه, 06 خرداد 1399

نام و نام خانوادگی : مجید حسن زاده

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

گرایش : ریاضی کاربردی

 

مرتبه علمی : مربی

Hasan zadeh Majid 

 

کارشناسی ریاضی - دانشگاه فردوسي مشهد - 1376

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - دانشگاه شیراز - 1379

> عنوان پایان نامه : " حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم به روش چند شبكه اي."

 

علایق تدریس

> رياضي پيش، عمومي، كاربردي، مهندسي، آمار،‌ تحقيق در عمليات 1، 2، پيشرفته، محاسبات عددي

سوابق تدریس 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه ریاضی و کامپیوتر79،جامع علمي كاربردي از سال77

دانشگاه پيام نور از سال 78 تا 83، دانشگاه غير انتفاعي از سال 79 تا 92، دانشكده پرستاري تربت

جام از سال 92، دانشكده كشاورزي تربت جام ازسال 92.

 

علایق پژوهش

> رياضيات كاربردي در ضمينه هاي بهينه سازي، معادلات انتگرالي، روش چند شبكه اي

> كامپيوتر در ضمينه هاي تلفن همراه،‌ تبلت، سيستم عاملهاي آندرويد، اوبونتو، ios

مقالات مجلات و ژورنال ها

مجله علمي دانشگاه تهران، سال 82 مقاله: حل عددي معادلات انتگرالي فرهولم نوع دوم. 

Hasanzadeh, M, “An Iterative Method for solving Unsymmetrical System of Fuzzy Linear Equations", The SIJ transaction on computer science Engineering & its application, Vol. 1, Issue 5, Nov 2013, 

 

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

مجيد حسن زاده، دكتر غلام حسين ارجايي،‌ 1381،‌ نشريه علمي دانشگاه تهران

  

مقالات کنفرانس ها

 حسن زاده مجيد، "حل عددي معادلات انتگرالي به روش دو شبكه اي" كنفرانس ملي رياضي، دانشگاه اردبيل، 1379

 حسن زاده مجيد، " Multi-grid Method of solution to the fredholm integral equations of the second kind"     "،

دانشگاه زنجان با همكاري دانشگاه ايالتي باكو


 طرحهاي پژوهشي

عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

- مقايسه روش حل معادلات انتگرو ديفرانسيل،‌ روش هي و...، ‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد جام،‌

در دست تصويب منطقه،   مجري


- حل دستگاههاي معادلات خطي با اعداد سمت راست فازي خاتمه يافته،‌  ‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد جام، مجري


- حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم به روش چند شبكه اي، دانشگاه شيراز، همكار

كتب منتشرشده ( لطفاً به ترتيب از جديدترين بنويسيد).

- رياضيات پيش دانشگاهي، چاپ اول 1384

- رياضيات پيش دانشگاهي، چاپ چهارم 1389

- پژوهش عملياتي 1 چاپ اول 1391

 

كارگاهها يا دوره هايي كه برگزار نموده ايد .

-  كارگاه end note ، مقاله نويسي، دانشگاه آزاد واحد جام، 1391، مدرس

-  كارگاه spss، اداره فني حرفه اي مشهد،‌ 1391‌ مدرس

- كارگاه مقدمات آمار، اداره فني حرفه اي مشهد،‌ 1391‌ مدرس

- كارگاه وبلاگ نويسي،‌ دانشگاه آزاد واحد جام، 1384 مدرس


پايان نامه هايي كه به عنوان راهنما يا مشاور همكاري داشته ايد.

عنوان رساله يا پايان نامه ، مقطع تحصيلي (ارشد يا دكتري )    سمت ( راهنما يا مشاور ) ، دانشگاه ، تاریخ

- بررسي ميزان رضايت مشتركين از كيفيت خدمات شبكه هوشمند شركت مخابرات خراسان رضوي بر اساس روش

سوكوال،‌كارشناسي ارشد،‌استاد مشاور،‌1391

- بررسي وضعيت خرده مالكان زمينهاي زراعي در مقايسه با شركتها، كارشناسي ارشد، مشاور،‌1391.


 مسابقات علمی كه شركت كرده ايد .

موضوع مسابقه ، عنوان مسابقه ، زمان برگزاري

مسابقات سراسری قرآن و عترت

 

معاونت دانشجويي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، (1391 تاکنون)

مدير گروه كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، 1390 و 1383

معاونت دانشگاه در امور سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام  (1386 تا 1389)

رياست آموزشكده سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام  (1384 تا 1389)

مدبر گروه دروس عمومي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1382 تا 1384)

عضويت ها، مدارک و افتخارات

- عضو انجمن متخصصين ايران از سال 83 تا كنون

  - عضو انجمن رياضي ايران از سال 75 تا 79.