دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : هاشم پژوهش

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

گرایش : معارف اسلامی

مرتبه علمی : مربی

pajhouhesh  

 {tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی 

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد علوم سياسي و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق ع تهران-ایران-1374

> عنوان پایان نامه : "کارشناسی ارشد-مذاکرات اسراییل و ساف و اینده ان با نمره صد ممتاز"

{tab=سوابق و علایق تدريس }

علایق تدریس

> حقوق، جامعه شناسي سياسي

سوابق تدریس

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه معارف اسلامی(1377 تا کنون)

- پيام نور فريمان 1389 تا 1391

- علمي كاربردي تربت جام 1390

 {tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

موضوعات اجتماعي و فرهنگي

طرح پژوهشي

طرح تدوین تاریخچه رشد و بالندگی دانشگاه تربت جام از بدو تاسیس تا 1386-به عنوان همکار

مقالات

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

Bayazi, M.H., Ahadi, H. , Fata, L., & Danesh  sani, H. (2011) , The  impact  of  a  short   cognitive  behavioral   group  intervention  on  stress  and  depression  in  patients  with  chronic   Coronary  heart   disease: A randomized   Controlled  trail, 7the international   Congress of   cognitive psychotherapy, Istanbul, turkey, 2011 

طرحهاي پژوهشي

طرح تدوین تاریخچه رشد و بالندگی دانشگاه تربت جام از بدو تاسیس تا 1386-به عنوان همکار

كارگاهها يا دوره هايي كه برگزار نموده ايد .

علاوه بر کلیه کارگاههای اموزشی ضمن خدمت در کارگاههای مدیران جدیدالانتصاب و مدیران روابط

عمومی و مدیران تشکلهای سیاسی اسلامی

 همايش ها يا كنفرانس هايي كه همكاري داشته ايد

( به عنوان همايش اضافه نماييد ،منطقه اي ، ملي ، يا بين المللي).

همایش روانشناسی بالینی –واحد تربت جام –دهم و یازدهم خرداد 1391 .و همایش تازه های

روانشاختی در مشهد 1379 .ملی

سخنراني هايي كه ارائه نموده ايد.

سخنرانی پیرامون حضرت امام خمینی در دانشگاه و پادگان تیپ زرهی 38 تربت جام و هفته پژوهش

در دانشگاه پیام نور تربت جام و پرسنل سپاه تربت جام.

مسابقات علمی كه شركت كرده ايد .

موضوع مسابقه ، عنوان مسابقه ، زمان برگزاري

جشنواره ملی نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور 1379

شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي

کارگاه مدیران روابط عمومی دانشگاههای سراسر کشور –کارگاه ویژه مدیران جدیدالانتصاب 1383

عضویت در انجمن ها 

دبیر جامعه اسلامی دانشگاهیان شاخه تربت جام

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

معاون دانشجویی واحد تربت جام از 1383 تا 1391

مدیر گروه معارف اسلامی از 1387 تا 1390

مدیر گروه دروس عمومی از 1385 تا 1388

مدیر روابط عمومی 1378 تا 1384

رییس شورای اطلاع رسانی 1387 تا 1391

- نماینده تشکلهای دانشجویی دانشگاه، دبیر جامعه اسلامی دانشگاهیان شاخه تربت جام، دبیر

شورای هیات رییسه دانشگاه تربت جام از 1383 تا 1391

- عضو شوراهای گسترش و شورای فرهنگی دانشگاه از 1383 تا 1391

- عضو شورای بازنگری ایین نامه کمیته انضباطی منطقه 9 دانشگاه ازاد اسلامی، عضو شورای

دانشجویی مراکز اموزش عالی شهرستان تربت جام 1383تا 1391

- ریاست برگزاری 6 دوره مسابقات دانشجویی منطقه 9 دانشگاه ازاد اسلامی ویژه برادران

ریاست برگزاری 17 دوره جشن دانش آموختگی

 

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}